MEGABET 72H

68,88 zł
Opakowanie
Ilość

MEGABET 72H - BEZSKURCZOWA GOTOWA ZAPRAWA CEMENTOWA DO PODLEWEK I NADLEWEK

 • 30 Mpa po 72h

 • samorozlewna

 • ekspansywna

 • wodo i mrozoodporna

 • bardzo wysoka końcowa wytrzymałość na ściskanie, odporna na ścieranie

 • łatwa w użyciu w szerokim zakresie grubości od 5 do 80mm

ZASTOSOWANIE

MEGABET 72H  jest specjalistycznym spoiwem do wykonywania szeroko rozumianych prac budowlanych w tym naprawczo remontowych.

Przeznaczony jest do ręcznego lub maszynowego wykonywania podlewek, nadlewek, wzmocnień łączących słupy z fundamentem, wykonania lub wzmocnienia murów i płyt fundamentowych,naprawy lub wzmocnienia stropów monolitycznych i kanałowych,wykonanie lub naprawa belek podsuwnicowych, zalewania dylatacji posadzkowych i wielu tego typu robót.

Kontrolowana ekspansja spoiwa max. do +2,5 mm/mb, pozwala stosować ją także jako wylewki pod maszyny, uszczelnienie połączeń elementów prefabrykowanych, czy wykonywanie zakotwień czyli tam gdzie jest konieczne połączenie siłowe.

WŁAŚCIWOŚCI

 • możliwość wchodzenia po 24 h, pełne obciążenie po 72 h 30 MPa

 • bardzo wysoka końcowa wytrzymałość na ściskanie pow. 60 MPa

 • bezskurczowa

 • wodo i mrozoodporna

 • odporna na ścieranie

 • łatwa w użyciu w szerokim zakresie grubości od 5 do 80 mm

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Oczyszczenie powierzchni betonowych i stali zbrojeniowej przez piaskowanie, odbicia głuchych i odspojonych miejsc. Dokładne zmycie wodą pod ciśnieniem oczyszczonej powierzchni.

WYKONANIE POWŁOK SPOIWEM MEGABET 72H

W przypadku wykonywania spoiną robót związanych z podłożem, powierzchnia powinna być wysezonowana i dokładnie oczyszczona z wszystkich zabrudzeń. Podłoża chłonne i kruche należy zagruntować preparatem FORMPLAST hydro w rozcieńczeniu 1:3 z wodą. Podczas wylewania posadzki należy wykonać elastyczne dylatacje obwodowe ścian i słupów, a przy powierzchniach powyżej 40 m2 także dylatacje pośrednie, które po 14 dniach następnie zalewamy ponownie spoiwem MEGABET 72H (wymagana konsultacja z Technologiem).

MEGABET 72H wsypać do ściśle odmierzonej ilości wody, 2,25 – max 3,0 litra na worek 25 kg i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia przez ok. 60 min.

Prace można wykonywać w temperaturze od +5 do +25 ˚C. Optymalny czas zacierania powierzchni ustalić indywidualnie na podstawie grubości warstwy i temperatury otoczenia.

PIELĘGNACJA

Warunkiem koniecznym do uzyskania właściwych parametrów jest odpowiednia jej pielęgnacja Proces ekspansji trwa od 7 do 14 dni, co jest uzależnione od temperatury otoczenia i rodzaju pielęgnacji betonu.

Przez pierwsze 7 dni beton należy utrzymywać w stanie podwyższonej wilgotności poprzez przykrycie folią lub intensywne zraszanie do 14 dni.

ZUŻYCIE

Średnio 25 kg suchej zaprawy na 1,25 m2 o grubości warstwy 10 mm

WARUNKI BHP

MEGABET 72H jest materiałem bezpiecznym w transporcie i składowaniu. W czasie pracy należy postępować tak jak z zaprawami cementowymi. MEGABET 72H zawiera cement, który w kontakcie z potem może powodować podrażnienia i reakcje alergiczne u osób wrażliwych na składniki produktu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych.

100 Przedmioty