PLASTYFIKATOR DOBETONU

9,53 zł
Pojemność
Ilość

PLASTYFIKATOR DOBETONU - to uniwersalny plastyfikator przeznaczony do produkcji wszystkich typów betonu o podwyższonych parametrach fizyczno-chemicznych stosowanych w budownictwie. Szczególnie do betonu towarowego.

ZALETY STOSOWANIA

  • wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej

  • podnosi wytrzymałość betonu

  • lekko opóźnia czas wiązania

  • ułatwia pompowanie i układanie betonu

  • pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarce

  • polepsza wygląd zewnętrzny powierzchni

SPOSÓB UŻYCIA

Plastyfikator należy dodać do wody zarobowej w ilości od 0,3% do 0,6% w stosunku do masy dozowanego cementu. Tj. 0,3 do 0,6l na 100kg cementu. Maksymalne dozowanie: 0,6%. Zalecane dozowanie: 0,5%.

UWAGA

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności  produktu do indywidualnych zastosowań.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5˚C do +25˚C, z dala od źródeł ciepła, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zamarzaniem.

Wysoka temperatura otoczenia może spowodować "spuchnięcie" opakowania.

Osad na dnie opakowania nie jest wadą produktu. Przed użyciem wstrząsnąć.

100 Przedmioty