Osakryl OB

Produkt dostępny na zamówienie

Zapytaj o cenę

OSAKRYL OB jest dyspersją wodną kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami otrzymywaną metodą polimeryzacji emulsyjnej w obecności niejonowego układu emulgującego na bazie poli(alkoholu winylowego). Rozcieńcza się wodą w każdym stosunku. Po odparowaniu wody tworzy jednorodny, przezroczysty elastyczny film o dobrej przyczepności do podłoża cementowego, cementowo-wapiennego, drewna i innych materiałów porowatych. Dyspersja ta jest mieszalna z nieorganicznymi wypełniaczami i pigmentami.

Produkt jest zabezpieczony przed skażeniem mikrobiologicznym.

Zastosowanie

Do sporządzania farb dyspersyjnych o właściwościach dekoracyjno-ochronnych, głównie do wymalowań wewnętrznych, jak również zewnętrznych (tam, gdzie nie jest wymagana wysoka odporność na wilgoć) oraz jako składnik mas tynkarskich, klejów, cementowych zapraw klejących. W porównaniu do wyrobów otrzymywanych na bazie typowych dyspersji polimerowych octanu winylu, wyroby zawierające
Osakryl OB cechują się korzystniejszymi parametrami tworzonej powłoki lakierowej i wyższą odpornością powłoki na szorowanie na mokro.