Azotan Wapnia

Produkt dostępny na zamówienie

Zapytaj o cenę

AZOTAN WAPNIA 45% roztwór - Calcium nitrate Ca(NO3)2

AZOTAN WAPNIA stosuje się:

  • w budownictwie jako składnik domieszek do betonu

  • w postaci rozcieńczonej jako nawóz azotowy przy uprawach doglebowo i dolistnie.

Przechowywać - w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem.